Tietosuojaseloste

Näin käsittelemme henkilötietojasi

Haluamme suojata yksityisyyttäsi mahdollisimman hyvin ja siksi suhtaudumme tietosuojaasi vakavasti. Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin ja käsittelemme henkilötietojasi yksityisyyttäsi vaarantamatta.
Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Voit olla huoleti, sillä tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu.


Alla löytyvistä tietosuojaselosteista saat lisätietoa yksityisyytesi suojasta. Kerromme tietosuojaselosteissa esimerkiksi:
• Mitä henkilötietoja keräämme ja mitä tarkoituksia varten.
• Milloin ja miten voimme jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppanien kanssa.
• Mitä oikeuksia sinulla on, ja miten esimerkiksi pääset tarkastelemaan henkilötietojasi.

Tietosuojaseloste Pohjolan Liikenteen asiakastiedoista

1. Rekisterinpitäjä

Oy Pohjolan Liikenne Ab (jäljempänä Pohjolan Liikenne)
Y-tunnus: 0678125-8

Veturitie 25
00240 Helsinki
puh. 0307 15

2. Tietosuojavastaava ja yhteystiedot

VR-konsernin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@vr.fi
Ota yhteyttä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä palautelomakkeemme kautta.

3. Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi?

a) Tarjotaksemme mahdollisimman monipuolisia ja henkilökohtaisia palveluja ja asiakaspalvelua, kohdennettua viestintää ja suosituksia palveluistamme. Mahdollistaaksemme palveluidemme kehittämisen ja seuraamisen henkilötietoja analysoimalla.

b) Myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseksi ja voidaksemme helpottaa asiointiasi eri verkkopalvelussamme. Haluamme kehittää palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa asiakaskyselyjen ja -tutkimusten avulla.
c) Voidaksemme käsitellä palautteita toimintamme parantamiseksi, kehittämiseksi ja myös vastataksemme kysymyksiin. Käsittelemme ja vastaamme meille osoitettuihin korvaushakemuksiin. Tallennamme tietoja esimerkiksi asiakaspalvelutoimenpiteistä ja hätäpäivystyksen puheluista, jotta voimme todentaa osto- ja palvelutapahtumia ja kehittää palveluamme.
Kun käsittelemme henkilötietojasi edellä kuvatuin tavoin, on käsittelyn perustana Pohjolan Liikenteen kanssa tekemäsi sopimuksen täytäntöön paneminen. Asiakaskyselyitä voimme tehdä myös antamaasi suostumukseen perustuen. Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi hoitaaksemme lakiin sekä viranomaismääräyksiin perustuvat velvollisuudet turvallisuutta ja vastuullisuutta unohtamatta. Tällöin käsittelyn perustana on lakisääteinen velvoite. Henkilötietojasi voimme siirtää VR-konsernin sisällä oikeutettuun etuun perustuen, jos siihen on erityistä syytä. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä.

4. Tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja keräämme ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, verkkosivuillamme, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Pohjolan Liikenteen tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön ja matkustamisen yhteydessä. Voimme päivittää tietoja väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista luotettavista ulkoisista tietolähteistä.

5. Asiakkaista kerättävä tieto

Palveluiden tuottamiseen ja matkustamiseen liittyvät henkilötiedot
Käsittelemme alla kuvattuja henkilötietoja kanssamme asioineilta henkilöiltä.
• Palvelu-, myynti-, maksu- ja matkustustapahtumatiedot, sis. mm. bussilipun toimitukseen tai muuhun palveluun tarvittava sähköpostiosoite. Henkilökohtaista lippua ostettaessa pyydämme myös nimen ja syntymäajan.
• Palveluiden käyttötiedot verkkopalvelussa, sisältäen mm. loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi tarvittavat evästeet.
• Asiakkaan käyttämän laitteen malli, käyttöjärjestelmä ja kielivalinta
• Suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot, kuten mitä viestejä on lähetetty ja onko niitä avattu
• Hätäpäivystykseen ohjautuvien asiakaspuheluiden nauhoitukset
• Asiakaspalautteeseen, korvaushakemuksiin ja niihin vastaamiseen liittyvät tiedot, ml. pankkiyhteystiedot

Asiakasviestinnässä tarvittavat henkilötiedot
Uutiskirjeen tilaajilta käsittelemme suoramarkkinointiin liittyviä suostumuksia ja kieltoja, suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyviä tietoja sekä palvelua personoivia ja asiointiasi helpottavia tietoja.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Käytämme luotettavia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä, palveluiden tuottamisessa sekä erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä. Nämä asiantuntijat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä taataan organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.
Emme luovuta asiakastietoja Pohjolan Liikenteen tai Pohjolan Liikenteen palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

7. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan. Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita, huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön. Sopimussuhteen päättyessä tietojen säilytysaika määräytyy käyttötarkoituksen sekä olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Asiakkaidemme oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on oikeus henkilötietoihisi, joita Pohjolan Liikenne käsittelee. Voit käyttää oikeuksiasi tekemällä tietosuojapyynnön laittamalla palautetta palautelomakkeemme kautta ja liittämällä palautteeseesi alta löytyvän pdf-lomakkeen täytettynä.

Avaa tietopyyntölomake tästä

Vaihtoehtoisesti voit tehdä pyynnön Pohjolan Liikenteen asiakaspalvelun kautta puhelimitse. Pyyntöösi vastataan kuukauden kuluessa. Toteutamme näitä oikeuksia tässä kuvatulla tavalla, huomioiden soveltuvat lait ja niiden asettamat rajoitukset.
Asiakkaanamme sinulla on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada Pohjolan Liikenteeltä jäljennös omista henkilötiedoistasi sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi. Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti salattuna sähköpostina tai vaihtoehtoisesti asiakirjana postitse. Osaan tiedoista, kuten puhelintallenteisiin, pääsee käsiksi vain vierailemalla Pohjolan Liikenteen pääkonttorilla.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

3. Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Pohjolan Liikenteellä on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.

4. Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla on oikeus tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

5. Käsittelyn vastustaminen
Sinulla on oikeus myös vastustaa tietojesi käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointiin. Voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella käsittelyä, joka perustuu Pohjolan Liikenteen oikeutettuun etuun.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada tietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen. Tiedot toimitetaan sinulle salattuna sähköpostina.

7. Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus silloin, kun se on henkilötietojen käsittelyn perusteena. Kun suostumus peruutetaan, suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely lopetetaan. Asiakasohjelmaan rekisteröityneet henkilöasiakkaat voivat poistaa suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin kirjautumalla sisään verkkosivuillamme ja muokkaamalla omia tietojaan.

8. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Mikäli olet sitä mieltä, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi lainmukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

10. Tietojen suojaamisen periaatteet

Varmistamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Pohjolan Liikenteen tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Pohjolan Liikenteen henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt. Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa

Tietosuojaseloste Pohjolan Liikenteen toimitilojen ja linja-autojen kameravalvonnasta

1. Rekisterinpitäjä

Oy Pohjolan Liikenne Ab (jäljempänä Pohjolan Liikenne)
Y-tunnus: 0678125-8
Veturitie 25
00240 Helsinki
puh. 0307 15

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anton Laari

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Veturitie 25
00240 Helsinki
VR-konsernin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@vr.fi
Ota yhteyttä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä palautelomakkeemme kautta.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi Pohjolan Liikenteen toimitiloissa, kiinteistöissä, ulkoalueilla ja linja-autoissa.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

4. Tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmä, joka muodostuu Pohjolan Liikenteen toimitilojen, kiinteistöjen ja ulkoalueiden tallentavista valvontakameroista sekä linja-autojen tallentimista.

5. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvontajärjestelmän tallentamat aika- ja paikkasidonnaiset kuvatallenteet Pohjolan Liikenteen toimitiloista, kiinteistöistä ja ulkoalueilta sekä linja-autoista. Järjestelmään rekisteröityy niiden henkilöiden kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat:
• ulkoalueilla linja-auton välittömässä läheisyydessä
• linja-auton sisäänkäynneissä
• linja-auton sisätiloissa (mukaan lukien kuljettajan työtila)
• Pohjolan Liikenteen toimitiloissa
Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ilmoituksilla.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan lain sallimissa rajoissa Liikennevirastolle sekä pyydettäessä muille viranomaiselle. Tietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin kuuluville yrityksille oikeusvaateiden esittämiseksi sekä vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten.
Käytämme ulkopuolisia toimijoita henkilötietojensa käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä turvavalvomotehtävissä. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja toimeksiannostamme ja meidän lukuumme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä tehdään aina tämän selosteen mukaisesti. Tämä taataan muun muassa organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.

7. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Tallenteet säilytetään enintään kolmen kuukauden ajan. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää pidempään viranomaisten pyynnöstä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin / Tarkastusoikeus
Henkilöllä on mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Pohjolan Liikenteen kameravalvonta -rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot Tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Pohjolan Liikenne, Veturitie 25, 00240 Helsinki.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti suoraan rekisteröityjen kanssa. Mikäli asiakas katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja lainmukaisesti, asiakas voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pohjolan Liikenteen tilat, joissa käsitellään henkilötietoja, on toimitilaturvallisuusohjeiden mukaisesti suojattu kulunvalvonnalla.
Paperimuodossa olevat asiakirjat/tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Asiakirjat hävitetään tietoturvaohjeiden mukaisesti.
Sähköisessä muodossa olevat asiakirjat ja tiedot on suojattu Pohjolan Liikenteen tietoturvakäytännön mukaisesti käyttäjätunnuksilla ja ulkoista tunkeutumista vastaan palomuureilla. Vain käyttöoikeuden saaneet henkilöt voivat päästä tietoihin käsiksi.