Laatulupaus

Laatulupaus

Tämä on joukkoliikennelain (869/2009) 48 §:n mukainen laatulupaus.

Liikennepalvelut

Harjoitamme bussiliikennettä, kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja muiden sopimuskumppanien kanssa tehtyjen sopimusten tai niiden myöntämien reittiliikennelupien mukaisesti.

Sopimusliikenteen aikataulujulkaisuista ja tiedottamisesta vastaa liikenteen tilaaja. Bussiliikenteemme aikataulut ja reitit löytyvät liikenteentilaajien joukkoliikenneyksiköiden verkkosivuilta sekä paikkakuntakohtaisista reittioppasta. Liikennemuutoksista ja poikkeustilanteista tiedotetaan liikenteentilaajien verkkosivuilla. Myymme ja hyväksymme busseissamme matkalippuja liikenteentilaajien ohjeiden mukaan ja hyväksymme niiden matkakortit tai muut tilaajan osoittamat liput kelpoisuusehtojen mukaisesti. Lisää tietoja liikenteemme tilaajien verkkosivuilta: www.hsl.fi, www.nysse.fi, www.vilkku.fi, www.kotka.fi

Kuljettajamme neuvovat ja opastavat tarvittaessa matkustajia kaikissa matkustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Myös matkan aikana sattuvissa poikkeustilanteissa matkustajat saavat tiedon välittömästi kuljettajilta. Päivystysjärjestelmämme toimii vuorokauden ympäri mahdollisten häiriötilanteiden varalta.

Me pidätämme oikeuden viivästyksiin ja peruutuksiin, jotka johtuvat force majeure -tilanteista (ylivoimaisista esteistä). Koska emme ole ainoita liikenteessä, emme voi yksin vaikuttaa sen sujuvuuteen. Liikenteen tilanteet saattavat aiheuttaa odottamattomia viiveitä.

Ajoneuvot

Käytämme liikenteessämme ainoastaan tilaajavaatimusten mukaisia, kansallisen säädännön ja EU lainsäädännön täyttävää kalustoa.

Matkustaminen ja liikuntarajoitteet

Liikuntarajoitteisille asiakkaille ovat matalalattiaisten bussien ansiosta käytettävissä HSL:n, Kotkan, Kuopion ja Tampereen kaupunkiliikenteemme palvelut. Sisäänkäynnit on varustettu määräysten mukaisilla tartuntatangoilla. Busseissa on erikseen varatut paikat näkövammaisille sekä liikuntarajoitteisille. Kuljettajamme avustavat mahdollisuuksien mukaan näkövammaisia ja liikuntarajoitteisia asiakkaita.

Pohjolan Liikenteen arvot

Yhtiömme kaikki toiminta ja johtaminen perustuvat arvoihin, jotka ovat: Välitämme, Teemme yhdessä ja Pyrimme parempaan.

Asiakastyytyväisyys, palautteet ja korvaukset

Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Meillä on HSL-liikentessä laadunvarmistusta osoittava ISO 9001:2000 -sertifikaatti. Muissa liikenteissä käytämme Pohjolan Liikenteen omaa laatukäsikirjaa. Kaupunkiliikenteen tilaajat tekevät myös omia laatumittauksiaan.

Liikennepalvelumme asiakastyytyväisyyttä mitataan eri toimeksiantajien toimesta. Liikenteen tilaajien kautta saamamme asiakaspalautteet ovat arvokasta tietoa toimintamme laadusta ja kehityskohteista. Käytämme tätä tietoa palvelumme laadun parantamiseen. Toivomme saavamme asiakaspalvelun mahdollisista puutteista tarkkaa ja nopeaa palautetta, jotta voimme selvittää ja korjata tilanteen tehokkaasti.

Käsittelemme kaiken saamamme asiakaspalautteen ja vastaamme palautteisiin ensisijaisesti sähköpostitse viimeistään 14 päivän kuluessa palautteen saapumisesta. Noudatamme lyhyempää vastausaikaa, jos liikenteen tilaaja niin edellyttää.

Mikäli emme ole pystyneet tarjoamaan lupaamaamme palvelua tai sitä korvaavaa palvelua, sovimme asiakkaan kanssa korvauksesta tapauskohtaisesti. Liikennöintimme yhteydessä aiheutuneet välittömät vahingot käsitellään vakuutusyhtiömme toimesta. Korvauspyynnön tai liikennettämme koskevan toivomuksen voi esittää joko palautesivumme kautta tai kirjallisesti toimipaikkaamme. Korvauspyynnön voi esittää maksimissaan 60pv vanhasta tapahtumasta.

Mikäli asiakas on tyytymätön korvaukseen, hän voi viedä asian Kuluttajariita-lautakunnan (osoite PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200, s-posti: kril@oikeus.fi) käsittelyyn. Matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen noudattamista Suomessa valvovat Kuluttajavirasto (osoite PL 5, 00531 Helsinki, puh. 09 5110 1200) ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (osoite PL 320, 00059 TRAFICOM, puh. 029 534 5000).