Hittegods

Normalturstrafiken och huvudstadsregionens lokaltrafik

Hittegods som upphittats i våra normaltursbussar och HRT regionens bussar överlämnas så fort som möjligt till Suomen Löytötavarapiste, adress Kampens köpcenter, Narinken 3, 00100 Helsingfors, tel 0600 04401 (1,99 €/min+lna). Information om bla. öppethållningstider hittar du på hittegodsbyråns egna hemsidor. En avgift uppbärs för hittegodsen.

Resekort

Matkahuoltos kort som upphittats på bussen överlämnas till närmaste Matkahuolto-betjäningsställe.

HRT-reserkort som upphittats på bussen överlämnas till HRT. Förfrågningar per telefon vardagen efter at kortet försvunnit, efter kl 16.00. Tel. 09 4766 4000 (må-fre 7-19, lö-sö 9-17).

HSL-matkakortti