Dataskyddsbeskrivning

26.9.2012

Kombinerat registerbeskrivning och informationsdokument 10 och 24 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
Oy Pohjolan Liikenne Ab (senare PL)
FO-nummer: 0678125-8
Veturitie 25
00240 Helsingfors
tel. 0307 15

2. Handläggare för registreringsärenden
Oy Pohjolan Liikenne Ab
Administrationen
Veturitie 25
00240 Helsingfors
tel. 0307 15

3. Registrets namn
Kundregistret för Oy Pohjolan Liikenne Ab:s passagerartrafik

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är kundrelationen mellan PL och PL:s kund (saklig anknytning). Behandlingen av personuppgifter kan också grunda sig på kundens samtycke, uppgifter som följer av lagen eller ett uppdrag som kunden gett PL.

Personuppgifter används för följande användningsändamål:

 • För producering, utveckling och uppföljning av PL:s tjänster samt i kundservicesyfte.
 • Vårdande och utveckling av kundrelationer.
 • Kundrelationskommunikation och marknadsföring samt administration av kontakthistoria.
 • Behandling av kundresponser och sändning av svar på dem.
 • Behandling av kompensationskrav och ersättningsansökningar samt sändning av svar och betalning av dem.
 • Uppfyllelse av kundens och PL:s rättigheter och skyldigheter samt säkerhet och ansvarighet. Skötande av lagenliga skyldigheter och skyldigheter som baserar sig på myndighetsföreskrifter.
 • Uppehåll, utveckling och statistikföring av webbtjänster.
 • Inspelning av samtal för bekräftelse av köpe- och servicetransaktioner, för säkerställande av rättsskydd och säkerhet samt utbildning av kundservicepersonal.

5. Registrets datainnehåll
Kundens grunduppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Personuppgifter i anslutning till tjänsteproduktion och resande:

 • Uppgifter om service-, försäljnings-, och resetransaktioner.
 • Uppgifter om genomförandet av direkt marknadsföring och kundkommunikation.
 • Bandinspelningar av Kundservicecentralens samtal.
 • Uppgifter gällande informationshantering, såsom logguppgifter.
 • Uppgifter om sökta kompensationer och ersättningar, såsom på vilka grunder, belopp och bankuppgifter.
 • Uppgifter som gäller kundresponser och svar.

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Sådana uppgifter som gäller kunden fås i första hand av kunden själv i samband med bokningar, köp och användning av tjänster, samt då man annars är i direkt kontakt med kunden.

Uppgifter som gäller kunden samlas in i PL:s datasystem också i samband med att kunden reser eller köper PL:s andra tjänster.

7. Regelmässigt översändande och utlämnande av uppgifter samt översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Kunduppgifter lämnas inte utan laglig grund till tredje part utanför PL eller till tredje part som inte är delaktig i producerande av PL:s tjänster. Kunduppgifter lämnas inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Användning av cookies
Cookie är en liten textfil som en webbserver sänder till användarens webbläsare och som sparas i datorn. PL använder cookies i sin webbtjänst för genomförande av olika tjänster och göra webbtjänsten lättare att använda. Cookies gör tjänsten säker, effektiv och användarvänlig.

Med hjälp av cookies får man reda på vilka innehåll som användarna är intresserade av samt hur och när webbtjänsten används. Utifrån dessa uppgifter utvecklas webbtjänsten så att den ännu bättre ska svara mot användarnas behov.

Den som använder webbjänsten kan tillåta eller stänga av cookie-funktionen i sin webbläsare. I de flesta webbläsare kan man kontrollera JavaScript och cookie-funktionerna via Internet-inställningar (Internet options) eller Verktyg (Tools). Om cookie-funktionen är avstängd kan det hända att du inte kan använda alla tjänster som finns på webbsidan, t.ex. PL:s nätbutik. Mer information om cookies och den tekniska utformningen av PL:s webbtjänst hittar du här.

9. Principerna för skyddet av registret
Datasäkerheten vid behandlingen av personuppgifter vid PL samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom lämpliga tekniska och administrativa åtgärder i enlighet med PL:s datasäkerhetspolicy. Personuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst och olaglig eller oavsiktlig databehandling. Personuppgifterna kan endast behandlas av sådana personer som särskilt utnämnts av PL.

10. Rätt till insyn och utövande av rätten till insyn
Enligt § 26-28 i personuppgiftslagen har kunden rätt att kontrollera vilka uppgifter som registrerats om honom eller henne i Kundregistret för PL’s passagerartrafik. Om kunden begär att få insyn i uppgifter om sig själv måste han eller hon lämna följande uppgifter som behövs för sökning av uppgifter i registret: Namn, adress, telefonnummer och kundnummer. Den skriftliga och undertecknade begäran om insyn ska skickas till adressen:

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Administrationen/Begäran om insyn
Veturitie 25
00240 Helsingfors

Svaret på begäran om insyn skickas per post till den som framställt begäran om insyn. För en begäran om kontroll uppbärs en skälig avgift om det gått mindre än ett år sedan den senaste kontrollen.

11. Rättelse av en uppgift och genomförande av rättelsen av en uppgift
Enligt 29 § i personuppgiftslagen kan kunden uppdatera sina personuppgifter skriftligen under adressen:

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Administrationen
Veturitie 25
00240 Helsingfors

För att uppgifterna ska kunna ändras måste kunden lämna följande nödvändiga uppgifter med vilka kunden identifieras: Namn, adress och telefonnummer.

12.Samtycke och förbud

Enligt enligt 30 § i personuppgiftslagen kan kunden förbjuda PL att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktmarknadsföring skriftligen under adressen:

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Administrationen
Veturitie 25
00240 Helsingfors

Om kunden förbjuder användningen av hans eller hennes uppgifter, skickas kunden i kommunikationssyfte endast sådan nödvändig information som handlar om genomförande av tjänster och skötsel av kundrelationen.

Teknisk information om webbplatsen
För användningen av webbplatsen behövs en Internet-webbläsare.

Webbplatsens grafiska utseende är som bäst när man använder de nyaste webbläsarversionerna (se punkten stödda webbläsare).

Dessutom kräver en del av webbplatsens innehåll av webbläsaren stöd för cookies (cookiesna) och JavaScript-funktionerna. Kampanj- och tävlingssidorna kräver Flash-utvidgning (se punkterna JavaScript och Flash).

Stödda webbläsare
PL:s webbtjänst fungerar bäst med följande webbläsarversioner:

 • Firefox 9.0 eller nyare
 • Internet Explorer 8.0 eller nyare
 • Chrome 17.0 eller nyare
 • Safari 533 eller nyare

Vi rekommenderar användning av den nyaste webbläsarversionen. Med andra webbläsare kan det förekomma delvis avvikelser i utseendet. Vi rekommenderar användning av nyss nämnda webbläsarversioner även på grund av deras mera täckande datasekretess.

Displayns inställningar
Webbplatsen fungerar bäst på en display, som har minst 256 färger och vars resolution är minst 1024 x 768 bildpunkter. Vid användning av mindre resolution syns innehållet inte nödvändigtvis helt på displayen.

JavaScript
En del av webbplatsens innehåll kräver att webbläsaren stöder JavaScript-funktionen. Klicka på JavaScript i din webbläsares meny (i allmänhet Työkalut (redskap) > Ominaisuudet (egenskaper) > och kryssa för JavaScript).

Innehåll som använder JavaScript:

 • De flesta kampanjer och tävlingar som syns i olika fönster.
 • Sidor i stil med instruktioner och bussarnas rutter som kompletterar innehållet och som syns i nätbutikens olika fönster.
 • Matningen av hållplatsens namn och val av resdag i kalendern i PL’s resesökning.
 • Kundresponsblanketten fungerar bäst när JavaScript används. Det går även att fylla i blanketten utan JavaScript.
 • Pdf-filer

På webbplatsen har man använt pdf-filer som bilagor. Dessa kräver användning av Acrobat Reader-programmet.

26.9.2012

Kombinerat registerbeskrivning och informationsdokument 10 och 24 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
Oy Pohjolan Liikenne Ab (senare PL)
FO-nummer: 0678125-8
Veturitie 25
00240 Helsingfors
tel. 0307 15

2. Handläggare för registreringsärenden
Oy Pohjolan Liikenne Ab
Administrationen
Veturitie 25
00240 Helsingfors
tel. 0307 15

3. Registrets namn
Kundregistret för Oy Pohjolan Liikenne Ab:s passagerartrafik

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter
Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är kundrelationen mellan PL och PL:s kund (saklig anknytning). Behandlingen av personuppgifter kan också grunda sig på kundens samtycke, uppgifter som följer av lagen eller ett uppdrag som kunden gett PL.

Personuppgifter används för följande användningsändamål:

 • För producering, utveckling och uppföljning av PL:s tjänster samt i kundservicesyfte.
 • Vårdande och utveckling av kundrelationer.
 • Kundrelationskommunikation och marknadsföring samt administration av kontakthistoria.
 • Behandling av kundresponser och sändning av svar på dem.
 • Behandling av kompensationskrav och ersättningsansökningar samt sändning av svar och betalning av dem.
 • Uppfyllelse av kundens och PL:s rättigheter och skyldigheter samt säkerhet och ansvarighet. Skötande av lagenliga skyldigheter och skyldigheter som baserar sig på myndighetsföreskrifter.
 • Uppehåll, utveckling och statistikföring av webbtjänster.
 • Inspelning av samtal för bekräftelse av köpe- och servicetransaktioner, för säkerställande av rättsskydd och säkerhet samt utbildning av kundservicepersonal.

5. Registrets datainnehåll
Kundens grunduppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Personuppgifter i anslutning till tjänsteproduktion och resande:

 • Uppgifter om service-, försäljnings-, och resetransaktioner.
 • Uppgifter om genomförandet av direkt marknadsföring och kundkommunikation.
 • Bandinspelningar av Kundservicecentralens samtal.
 • Uppgifter gällande informationshantering, såsom logguppgifter.
 • Uppgifter om sökta kompensationer och ersättningar, såsom på vilka grunder, belopp och bankuppgifter.
 • Uppgifter som gäller kundresponser och svar.

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Sådana uppgifter som gäller kunden fås i första hand av kunden själv i samband med bokningar, köp och användning av tjänster, samt då man annars är i direkt kontakt med kunden.

Uppgifter som gäller kunden samlas in i PL:s datasystem också i samband med att kunden reser eller köper PL:s andra tjänster.

7. Regelmässigt översändande och utlämnande av uppgifter samt översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Kunduppgifter lämnas inte utan laglig grund till tredje part utanför PL eller till tredje part som inte är delaktig i producerande av PL:s tjänster. Kunduppgifter lämnas inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Användning av cookies
Cookie är en liten textfil som en webbserver sänder till användarens webbläsare och som sparas i datorn. PL använder cookies i sin webbtjänst för genomförande av olika tjänster och göra webbtjänsten lättare att använda. Cookies gör tjänsten säker, effektiv och användarvänlig.

Med hjälp av cookies får man reda på vilka innehåll som användarna är intresserade av samt hur och när webbtjänsten används. Utifrån dessa uppgifter utvecklas webbtjänsten så att den ännu bättre ska svara mot användarnas behov.

Den som använder webbjänsten kan tillåta eller stänga av cookie-funktionen i sin webbläsare. I de flesta webbläsare kan man kontrollera JavaScript och cookie-funktionerna via Internet-inställningar (Internet options) eller Verktyg (Tools). Om cookie-funktionen är avstängd kan det hända att du inte kan använda alla tjänster som finns på webbsidan, t.ex. PL:s nätbutik. Mer information om cookies och den tekniska utformningen av PL:s webbtjänst hittar du här.

9. Principerna för skyddet av registret
Datasäkerheten vid behandlingen av personuppgifter vid PL samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom lämpliga tekniska och administrativa åtgärder i enlighet med PL:s datasäkerhetspolicy. Personuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst och olaglig eller oavsiktlig databehandling. Personuppgifterna kan endast behandlas av sådana personer som särskilt utnämnts av PL.

10. Rätt till insyn och utövande av rätten till insyn
Enligt § 26-28 i personuppgiftslagen har kunden rätt att kontrollera vilka uppgifter som registrerats om honom eller henne i Kundregistret för PL’s passagerartrafik. Om kunden begär att få insyn i uppgifter om sig själv måste han eller hon lämna följande uppgifter som behövs för sökning av uppgifter i registret: Namn, adress, telefonnummer och kundnummer. Den skriftliga och undertecknade begäran om insyn ska skickas till adressen:

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Administrationen/Begäran om insyn
Veturitie 25
00240 Helsingfors

Svaret på begäran om insyn skickas per post till den som framställt begäran om insyn. För en begäran om kontroll uppbärs en skälig avgift om det gått mindre än ett år sedan den senaste kontrollen.

11. Rättelse av en uppgift och genomförande av rättelsen av en uppgift
Enligt 29 § i personuppgiftslagen kan kunden uppdatera sina personuppgifter skriftligen under adressen:

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Administrationen
Veturitie 25
00240 Helsingfors

För att uppgifterna ska kunna ändras måste kunden lämna följande nödvändiga uppgifter med vilka kunden identifieras: Namn, adress och telefonnummer.

12.Samtycke och förbud

Enligt enligt 30 § i personuppgiftslagen kan kunden förbjuda PL att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktmarknadsföring skriftligen under adressen:

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Administrationen
Veturitie 25
00240 Helsingfors

Om kunden förbjuder användningen av hans eller hennes uppgifter, skickas kunden i kommunikationssyfte endast sådan nödvändig information som handlar om genomförande av tjänster och skötsel av kundrelationen.

Teknisk information om webbplatsen
För användningen av webbplatsen behövs en Internet-webbläsare.

Webbplatsens grafiska utseende är som bäst när man använder de nyaste webbläsarversionerna (se punkten stödda webbläsare).

Dessutom kräver en del av webbplatsens innehåll av webbläsaren stöd för cookies (cookiesna) och JavaScript-funktionerna. Kampanj- och tävlingssidorna kräver Flash-utvidgning (se punkterna JavaScript och Flash).

Stödda webbläsare
PL:s webbtjänst fungerar bäst med följande webbläsarversioner:

 • Firefox 9.0 eller nyare
 • Internet Explorer 8.0 eller nyare
 • Chrome 17.0 eller nyare
 • Safari 533 eller nyare

Vi rekommenderar användning av den nyaste webbläsarversionen. Med andra webbläsare kan det förekomma delvis avvikelser i utseendet. Vi rekommenderar användning av nyss nämnda webbläsarversioner även på grund av deras mera täckande datasekretess.

Displayns inställningar
Webbplatsen fungerar bäst på en display, som har minst 256 färger och vars resolution är minst 1024 x 768 bildpunkter. Vid användning av mindre resolution syns innehållet inte nödvändigtvis helt på displayen.

JavaScript
En del av webbplatsens innehåll kräver att webbläsaren stöder JavaScript-funktionen. Klicka på JavaScript i din webbläsares meny (i allmänhet Työkalut (redskap) > Ominaisuudet (egenskaper) > och kryssa för JavaScript).

Innehåll som använder JavaScript:

 • De flesta kampanjer och tävlingar som syns i olika fönster.
 • Sidor i stil med instruktioner och bussarnas rutter som kompletterar innehållet och som syns i nätbutikens olika fönster.
 • Matningen av hållplatsens namn och val av resdag i kalendern i PL’s resesökning.
 • Kundresponsblanketten fungerar bäst när JavaScript används. Det går även att fylla i blanketten utan JavaScript.
 • Pdf-filer

På webbplatsen har man använt pdf-filer som bilagor. Dessa kräver användning av Acrobat Reader-programmet.

Tietosuojaseloste Pohjolan Liikenteen toimitilojen ja linja-autojen kameravalvonnasta

25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Oy Pohjolan Liikenne Ab (jäljempänä Pohjolan Liikenne)
Y-tunnus: 0678125-8

Veturitie 25
00240 Helsinki
puh. 0307 15

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Thomas Björklund
Oy Pohjolan Liikenne Ab
Veturitie 25
00240 Helsinki

VR-konsernin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@vr.fi

Ota yhteyttä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä palautelomakkeemme kautta.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi Pohjolan Liikenteen toimitiloissa, kiinteistöissä, ulkoalueilla ja linja-autoissa.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

4. Tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmä, joka muodostuu Pohjolan Liikenteen toimitilojen, kiinteistöjen ja ulkoalueiden tallentavista valvontakameroista sekä linja-autojen tallentimista.

5. Rekisterin tietosisältö

Kameravalvontajärjestelmän tallentamat aika- ja paikkasidonnaiset kuvatallenteet Pohjolan Liikenteen toimitiloista, kiinteistöistä ja ulkoalueilta sekä linja-autoista. Järjestelmään rekisteröityy niiden henkilöiden kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat:
• ulkoalueilla linja-auton välittömässä läheisyydessä
• linja-auton sisäänkäynneissä
• linja-auton sisätiloissa (mukaan lukien kuljettajan työtila)
• Pohjolan Liikenteen toimitiloissa

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ilmoituksilla.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan lain sallimissa rajoissa Liikennevirastolle sekä pyydettäessä muille viranomaiselle. Tietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin kuuluville yrityksille oikeusvaateiden esittämiseksi sekä vakuutusyhtiölle vahinkotapauksen korvauskäsittelyä varten.

Käytämme ulkopuolisia toimijoita henkilötietojensa käsittelyn tukena muun muassa IT -järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä turvavalvomotehtävissä. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja toimeksiannostamme ja meidän lukuumme. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä tehdään aina tämän selosteen mukaisesti. Tämä taataan muun muassa organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla.

7. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Tallenteet säilytetään enintään kolmen kuukauden ajan. Tietoja voidaan kuitenkin säilyttää pidempään viranomaisten pyynnöstä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin / Tarkastusoikeus
Henkilöllä on mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Pohjolan Liikenteen kameravalvonta -rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot Tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Pohjolan Liikenne, Veturitie 25, 00240 Helsinki.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti suoraan rekisteröityjen kanssa. Mikäli asiakas katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja lainmukaisesti, asiakas voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pohjolan Liikenteen tilat, joissa käsitellään henkilötietoja, on toimitilaturvallisuusohjeiden mukaisesti suojattu kulunvalvonnalla.

Paperimuodossa olevat asiakirjat/tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Asiakirjat hävitetään tietoturvaohjeiden mukaisesti.

Sähköisessä muodossa olevat asiakirjat ja tiedot on suojattu Pohjolan Liikenteen tietoturvakäytännön mukaisesti käyttäjätunnuksilla ja ulkoista tunkeutumista vastaan palomuureilla. Vain käyttöoikeuden saaneet henkilöt voivat päästä tietoihin käsiksi.